ჩვენ მოგვყავს,
ვინახავთ და გაწვდით
ჩვენ შესახებ

2018 წელს, ხუთმა ოჯახმა გადავწყვიტეთ გაგვეერთიანებინა საოჯახო მეურნეობები ერთ დიდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში, ასე შეიქმნა რ.კ ”იკორთა”. დაგროვილი გამოცდილების და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაერთიანებით შესაძლებელი გახდა წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის ზრდა, ხარისხის ამაღლება, თვითღირე-ბულების შემცირება და პოპულარიზაცია. კოოპერატივში დანერგილი სამუშაო მოდელი ეფექტურად ასახავს ყველა მეპაიეს ინტერესს. ჩვენ მუდამ ვიქნებით ორიენტირებული ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე, რამეთუ ჩვენი პრიორიტეტია ხარისხის სტაბილურობა და გაუმჯობესება.

ჩვენ შესახებ
იკორთა
რ.კ. "იკორთა"ს მეურნეობა, მათ შორის, სამაცივრე საწარმო განლაგებულია ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონში, სოფელ მეჯვრისხევში, რომლის მახლობლად მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი „იკორთა“, რომელიც ტურისტულ მარშრუტებშია შეტანილი. იკორთა — 1172 წელს აგებული მართლმადიდებლური, გუმბათოვანი ტაძარი, მდებარეობს შიდა ქართლში, სოფელ იკორთას განაპირას. 2006 წლის 7 ნოემბერს იკორთის ტაძარს მიენიჭა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსი. იკორთის ტაძარში დაკრძალული არიან ბიძინა ჩოლოყაშვილი, შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავები.
"იკორთა"ს საქმიანობა
ჩვენ ყოველწლიურად ვაწარმოებთ სხვადასხვა სახეობის ხილს, 22 ჰექტარზე გვაქვს გაშენებული თანამედროვე ბაღი, სადაც საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გამოყენებით მოგვყავს ხილი და ვახდენთ ახალი ჯიშების გამოცდა - პოპულარიზაციას. ასევე მოგვყავს ერთწლოვანი ბოსტნეული კულტურები. კოოპერატივს საკუთრებაში გააჩნია 1000 ტონიანი წარმადობის თანამედროვე სამაცივრე მეურნეობა, სადაც რეალიზაციამდე, სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების დაცვით, ვინახავთ ჩვენ მიერ წარმოებულ და სხვა ფერმერებისგან კონსოლიდირებულ პროდუქციას. ვახორციელებთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენას, შენახვას, დაფასოებას და ექსპორტზე გატანას. მომსახურებას ვუწევთ მეწარმეებს პროდუქციის შენახვაში.
ჩვენ შესახებ