ნატურალური და

გემრიელი ხილი

საქართველოდან

"იკორთა"ს შესახებ

2018 წელს,ხუთმა ოჯახმა გადავწყვიტეთ, გაგვეერთიანებინა საოჯახო მეურნეობები ერთ დიდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში, ასე შეიქმნა
რ.კ ” იკორთა”. დაგროვილი გამოცდილების და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაერთიანებით შესაძლებელი გახდა წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის ზრდა,ხარისხის ამაღლება, თვითღირებულების შემცირება და პოპულარიზაცია.

ვრცლად
ჩვენი პროდუქცია